Detta är SAMAK

Gruppbild

Reijo Paananen,Peter Palshøj, Tuula Lampinen, Elisabeth Brandt-Ygeman, Mikael Nilsson, Signe Brudeset, Tobias Baudin, Carin Jämtin, Raymond Johansen, Morten Madsen, Andrine Winther, Morten Damm-Krogh, Thorunn Sveinbjarnardottír, Finn Jota och Øivind Hansen vid SAMAKs Parti och LO sekreterarmöte i Oslo  9 september.

In English se separate page, and reports in English under Nordiska modellen.

SAMAK; Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté består av de fem socialdemokratiska partierna och LO i Norden samt de tre ögrupperna; Grönland, Färöarna och Åland. Den första nordiska arbetarkongressen ägde rum i Göteborg Sverige år 1886. Namnet SAMAK har använts sedan år 1932. SAMAK har sedan dess varit ett aktivt forum och mötesplats för facklig-politisk samverkan i Norden på alla nivåer. SAMAK har årskonferenser i olika medlemsländer och en kongress vart fjärde år. SAMAK har permanenta arbetsgrupper; en om Utrikes- och säkerhetspolitik och en om EU-politik. Årligen arrangerar SAMAK S-Akademin där unga i arbetarrörelsen utbildas, lär känna varandra och de nordiska utmaningarna. Genom åren har arbetsgrupper träffats och producerat många intressanta rapporter och skrifter.

SAMAK startade i januari 2012 projektet ”Nordiska modellen 2030” som ska analysera, definiera utmaningarna och föreslå lösningar för den nordiska välfärdsmodellen. Projektet består av fyra grundrapporter, fem landrapporter, ett för varje nordiskt land, samt fem temarapporter. Temarapporterna har rubriker; ”Skapa för att dela – dela för att skapa”, ”Välfärdsmodellens framtida finansiering och stöttepelare”, ”Anständigt arbetsliv – avtalsmodellens framtid”, ”Inkluderings- och integreringsutmaningar” samt ”Demokrati och deltagande”. Forskningsprojektet är oberoende från SAMAK och dess organisationer och leds av det norska forskningsinstitutet Fafo. Partner i projektet är FEPS. Läs mer under Projektet Nordiska modellen www.nordmod2030.org.

Följ den nordiska debatten om finanskrisen, jobben, mänskliga rättigheter och fackliga rättigheter med flera frågor. Besök vårt Nordiska kalendarium för viktiga politiska och fackliga datum.

Välkommen, velkommen, velkomið,  tervetuloa, welcome.

Inger Segelström, Generalsekreterare