Detta är SAMAK

Gruppbild kongressen 2014 220930_

 

SAMAK; Arbetarrörelsens nordiska samarbetskommitté består av de fem socialdemokratiska partierna och LO i Norden samt de tre ögrupperna; Grönland, Färöarna och Åland. Den första nordiska arbetarkongressen ägde rum i Göteborg Sverige år 1886. Namnet SAMAK har använts sedan år 1932. SAMAK har sedan dess varit ett aktivt forum och mötesplats för facklig-politisk samverkan i Norden på alla nivåer. SAMAK har årskonferenser i olika medlemsländer och en kongress vart fjärde år. SAMAK har permanenta arbetsgrupper; en om Utrikes- och säkerhetspolitik och en om EU-politik. Årligen arrangerar SAMAK S-Akademin där unga i arbetarrörelsen utbildas, lär känna varandra och de nordiska utmaningarna. Genom åren har arbetsgrupper träffats och producerat många intressanta rapporter och skrifter.

SAMAKs 24e Arbetarkongress samlades på Sørmarka den 11-12 november 2014 och antog Sørmarka deklarationen «Vi bygger Norden». Ladda hem deklarationen under Nordiska modellen.

Från 1. juli 2015 er SAMAKs kansli i Oslo.

Hemsidan är under bearbetning.